Drukuj Email

 

Wspólnoty

System Ewidencji Finansowej Wspólnot

Moduł dający możliwość kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z obsługą właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Jest księgą pomocniczą do księgi głównej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Główne cechy systemu

 • Prowadzenie kont rozrachunkowych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej,
 • Automatyczne naliczanie miesięcznych dokumentów obciążeń na podstawie wprowadzonych składników opłat,
 • Prowadzenie ewidencji dodatków mieszkaniowych,
 • Możliwość prowadzenia dokumentów ugód, ustalenia harmonogramu spłat,
 • Obsługa procesów powiązanych z naliczaniem odsetek od nieterminowych zapłat,
 • Możliwość prowadzenia jednego rozrachunku dla właściciela posiadającego kilka lokali w danej wspólnocie mieszkaniowej,
 • Prowadzenie Korespondencji seryjnej z właścicielem na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów,
 • Możliwość generowania przelewu dla obciążeń dla danej kartoteki lub dla miesięcznego naliczenia,
 • Wystawianie upomnień,
 • Automatyczna dekretacja dokumentów na konta księgi głównej modułu FK,
 • Zamykanie okresów księgowych,
 • Wydruki i zestawienia sprawozdawcze,
 • Konstruowanie szablonów wydruków przez użytkownika,
 • Dostęp do wydruków i zestawień, z poziomu księgowości wzorcowej, która pozwala na otrzymanie przekrojowych wydruków dla wskazanego zakresu zarządzanych wspólnot,
 • Możliwość wykonania podstawowych procesów z poziomu księgowości wzorcowej, dla wskazanego zakresu wspólnot tj. np. naliczanie umów, dekretacja, zamknięcie miesięcy sprzedaży i księgowych.